Quilts by Bromand

Vilkår & betingelser

Vilkår & betingelser

1. Generelt  

 Quiltsene kan lånes til udstilling, lejes af firmaer og købes af både firmaer og private.

Disse vilkår og betingelser gælder får lån, leje og køb af quilts igennem Quilts by Bromandby Bromand, Bryggerparken 58, 3200 Helsinge

Når du låner, lejer og køber quilts gennem Quilts by Bromand, accepterer du samtidig alle gældende vilkår og betingelser.

Quilts by Bromand forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Det er dit ansvar at gennemgå vilkår og betingelser for eventuelle ændringer. Dit brug af webstedet efter enhver ændring vil betyde dit samtykke til og accept af de reviderede vilkår og betingelser.

 

  1. Pris

Quilts kan lånes gratis til udstilling.

Quilts by Bromand forbeholder sig retten til at ændre i salgs- og lejepriser med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Du får som lejer i denne periode eksklusiv ret til at købe quilten til prisen før prisændringen.

Hvis du har lejet en quilt og ønsker at købe den, gives en rabat på 10%.

 

  1. Betaling

Lånes quilts til en udstilling er det gratis.

Leje af quilts i min. 3 måneder

Lejeperioden gælder fra og med leveringsdatoen.

Der forudbetales for 3 måneders leje.

Derefter betales for en måneds leje ad gangen.

Quilts by Bromand forbeholder sig retten til at afvise en ordre uden yderligere forklaring.

 

  1. Levering

Quilts by Bromand leverer quilts til lån og leje I Danmark.

Solgte quilts leveres til hele verden. Køber betaler forsendelsen.

Uden for Nordsjælland sendes quilts med post, og virksomheden står selv for ophængning, nedtagning og tilbagelevering.

Inden for Nordsjælland leveres og afhentes quilts af Quilts by Bromand.

 

  1. Adresse

Det er ikke tilladt at opbevare lejede quilts på adresser uden for Danmark, med mindre andet er aftalt med Quilts by Bromand.

Lejede quilts må kun opbevares på virksomhedens registrerede adresse, med mindre andet er aftalt med Quilts by Bromand.

Hvis virksomheden flytter adresse i lejeperioden, har du pligt til at oplyse adresseændringen til Quilts by Bromand, senest 14 dage inden du flytter.

 

  1. Forsikring

Tab og skade på lånte og lejede quilts er dækket af Quilts by Bromands forsikring undtaget nedenstående.

Du hæfter for tab og skade forårsaget af fx rengøring, slitage, maling, råd, insekter, skadedyr. Du bør derfor undlade at udsætte quilten for direkte sol og fugt.

Du hæfter for tab, skade og erstatningsansvar forårsaget af, at din ejendom bliver konfiskeret, overtaget, beskadiget eller ødelagt af eller efter ordre fra offentlig eller lokal myndighed.

Du må ikke selv udføre reparation, renovering eller andet lignende arbejde på en lejet quilt

Quilts by Bromand kan I tilfælde af ovenstående rejse erstatningskrav pålydende quiltens fulde værdi.

Du er forpligtet til at underrette Quilts by Bromand inden for 14 dage, hvis der sker tab eller skade på en lejet quilt. Hvis du ikke gør dette og hermed har handlet forsætligt eller uagtsomt, kan Quilts by Bromand rejse et erstatningskrav imod dig. Hvis du mener, der er begået en forbrydelse, skal du også underrette politiet og få et journalnummer fra dem.

 

  1. Udskiftning

Ved leje af quilts er der 3 måneders binding. Herefter kan lejeperioden forlænges, eller quilten kan udskiftes.

Quilts by Bromand kan opkræve forsendelsesudgifter.

 

  1.  Hjemkaldelse

Quilts by Bromand forbeholder sig retten til at hjemkalde en quilt med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Hvis der er tale om en permanent hjemkaldelse, har du som lejer forkøbsret i den gældende periode.

Hvis der er tale om en midlertidig hjemkaldelse i forbindelse med en udstilling, bliver du som lejer tilbudt en lignende quilt i den pågældende periode, ligesom du tilbydes at få leveret quilten tilbage efter endt udstilling. Du opretholder din forkøbsret til quilten, men kan først erhverve den efter endt udstilling.

Når du køber en quilt igennem Quilts by Bromand, giver du samtidig samtykke til, at Quilts by Bromand senere må kontakte dig, hvis Quilts by Bromand har et ønske om at låne quilten til en udstilling. Du har ret til at afvise forespørgslen.

 

  1. Opsigelse

Der er 3 måneders binding. Du kan herefter opsige din lejeaftale.

Quilten vil derefter blive afhentet, hvis den er udlejet i Nordsjælland.

Uden for Nordsjælland pakker og forsender virksomheden quilten. Virksomheden afholder forsendelsesudgifterne.

Quilts by Bromand kan under visse omstændigheder og uden forudgående varsel opsige din konto og adgang til Quilts by Bromands tjenester med øjeblikkelig virkning. Årsagen kan fx være manglende betaling, overtrædelse af vilkår og betingelser, anmodning fra retshåndhævelse eller andre offentlige myndigheder og lignende.

 

  1. Tildeling

Vilkår, betingelser og eventuelle rettigheder, der er tildelt dig i forbindelse med leje af quilt, må ikke overføres til tredjepart. Det er ikke tilladt at udlåne, udleje eller sælge en lejet quilt til tredjepart

Quilts by Bromand

Bryggerparken 58

3200 Helsinge

3200 Helsinge

July 2022

 
Lån, lej eller køb

og få spændende kunst på væggene

 

/Marianne Bromand, Bryggerparken 58, 3200 Helsinge, 26209590, bromand1@msn.com
 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk